Cenové mapy stavebních pozemků

  Ustanovení § 10 zákona č. 151/1997 Sb. a § 27 jeho prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb. upravují pravidla pro
  zpracování cenových map stavebních pozemků, které po projednání s Ministerstvem financí ČR vydávají příslušné
  obce svojí obecně závaznou vyhláškou. Cenové mapy stavebních pozemků zveřejňuje Ministerstvo financí ČR 
  v Cenovém věstníku a obce je zdarma zpřístupňují veřejnosti.

  Pokud obec vydá svoji cenovou mapu, je tato cenová mapa při administrativním oceňování stavebních pozemků
  závazná. Je-li cena stavebního pozemku uvedena v cenové mapě, má tato cena přednost a při ocenění stavebního 
  pozemku se nepoužije ustanovení § 28 prováděcí vyhlášky.

  V roce 2005 jsem pro Magistrát města Zlína zpracoval:
  - Cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 9,
    která nabyla účinnosti dne 1.5.2006. 

  Zlín je krajské město s počtem 79 177 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2004). Na území města 
  je celkem 16 katastrálních území, která se rozkládají na ploše 11 885 ha a jsou rozčleněna na 70 844 parcel. 
  Při zpracování cenové mapy č. 10 bylo vymezeno celkem 1 106 skupin parcel obdobných stavebních pozemků.

  V roce 2007 jsem pro obec Bánov (v okrese Uherské Hradiště) zpracoval: 
  - Cenovou mapu stavebních pozemků obce Bánov č. 1,
    která nabyla účinnosti dne 1.3.2007.

  Bánov je obec s počtem 2 080 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2006) ležící na silniční komunikaci 
  I / E50 (hlavní silniční tah Brno - Uherské Hradiště - Starý Hrozenkov, hraniční přechod se Slovenskem) 
  ve vzdálenosti 7 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Na území obce je 1 katastrální území o plošné výměře 
  1 625 ha a je rozčleněno na 2 831 parcel. Při zpracování této cenové mapy bylo vymezeno celkem 40 skupin
  parcel obdobných stavebních pozemků.

  V roce 2008 jsem ve spolupráci s vlastní servisní firmou REALBEN s.r.o. Zlín pro Magistrát města Zlína zpracoval:
  - Cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 10,
    která nabyla účinnosti dne 1.6.2008. 

  Zlín je krajské město s počtem 78 122 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2007). Na území města 
  je celkem 16 katastrálních území, která se rozkládají na ploše 11 885 ha a jsou rozčleněna na 72 450 parcel. 
  Při zpracování cenové mapy č. 10 bylo vymezeno celkem 874 skupin parcel obdobných stavebních pozemků.
 
  V roce 2012 jsem ve spolupráci s vlastní servisní firmou REALBEN s.r.o. Zlín pro Magistrát města Zlína zpracoval:
  - Cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 11,
    která nabyla účinnosti dne 1.4.2013. 

  Zlín je krajské město s počtem 75 469 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2011). Na území města 
  je celkem 15 katastrálních území, která se rozkládají na ploše 10 283 ha a jsou rozčleněna na 70 449 parcel. 
  Při zpracování cenové mapy č. 11 bylo vymezeno celkem 807 skupin parcel obdobných stavebních pozemků.
 
  V roce 2018 (předáno v lednu 2019) jsem pro Magistrát města Zlína zpracoval:
  - Cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12,
    která nabyla účinnosti dne 26.7.2019. 

  Zlín je krajské město s počtem 74 947 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2018). Na území města 
  je celkem 15 katastrálních území, která se rozkládají na ploše 10 283 ha a jsou rozčleněna na 68 912 parcel. 
  Při zpracování cenové mapy č. 12 bylo vymezeno celkem 818 skupin parcel obdobných stavebních pozemků

Kontakt

Ing. Zbyněk Domanský Anenská 169
Jaroslavice
760 01 Zlín
+420 731402122

IČ: 644 63 389
DS: fwbkes2
Skype: z-b-y-n-e-k
z.domansky@gmail.com